نون روز

صنایع مخابرات Archives - نون روز

 • افزودن به علاقه‌مندی

  cable Leoni

  6 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی

  GSM Modem Wavecom

  5 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی

  Wave guide Ku-Band

  6 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  انتقال خط تلفن

  6 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  پیچ و مهره رک

  6 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  تقویت آنتن

  6 سال قبل