دوشنبه 5 اسفند 1398

نهال و بذر

flower-min
توضیحاتفروشگاه اینترنتی بذر و محصولات کشاورزی واردکننده بذرهای کمیاب و خاص از کمپانی روکالبا اسپانیا دارای گواهی استاندارد
تهران
30000 تومان
زیتون تلخ (5)
توضیحاتتعداد 10000 اصله نهال زیتون تلخ با قیمت بسیار خوب و کیفیت بسیار بالا بفروش میرسد
کرج
داغداغان (1)
توضیحاتتعداد 10000 اصله نهال داغداغان با قیمت بسیار خوب و کیفیت بسیار بالا بفروش میرسد
کرج
زبان گنجشک (1)
توضیحاتتعداد 10000 اصله نهال زبان گنجشک با قیمت بسیار خوب و کیفیت بسیار بالا بفروش میرسد
کرج
چنار (4)
توضیحاتتعداد 20000 اصله نهال چنار با قیمت بسیار خوب و کیفیت بسیار بالا بفروش میرسد
کرج
کاج تهران
توضیحاتتعداد 10000 اصله نهال کاج تهران با قیمت بسیار خوب و کیفیت بسیار بالا بفروش میرسد
کرج