شنبه 16 آذر 1398

سیلو ، مخزن ، تانکر

مخازن حجیم پلی اتیلن
توضیحاتمرکز تخصصی ساخت و خدمات مخازن حجیم پلی اتیلن در ایران ، خزن 10000 لیتری ، مخزن 15000 لیتری ، مخزن 20000 لیتری ، مخزن آب
تهران