چهارشنبه 24 مهر 1398

کامیون

2-1-1
توضیحاتفروش ویژه کامیون باری البرز
تهران
S125
توضیحاتفروش تسهیلاتی کامیونت فاو ۶ تن
تهران
 
کپچرسی 1
توضیحاتفروش انواع محصولات فلزی حمل و نقل
کرج
سوخت رسان هواپیما 1
توضیحاتفروش انواع تانکر سوخت؛استیل،گالوانیزه ؛قیر
کرج
0127655952 تومان
تانکرگاز.320
توضیحاتفروش انواع تانکر و مخازن گاز مایع
کرج
کمپرسی قایقی
توضیحاتفروش انواع تریلی کمپرسی (توحید تریلر)
کرج
بونکر قدیم .3
توضیحاتفروش انواع بونکر حمل سیمان ؛بونکر آرد ؛بونکر دان
کرج