سه شنبه 8 مهر 1399

حیوانات خانگی

photo_2018-11-15_16-07-59
توضیحاتفروش ژرمن اصیل نروماده موجودمی باشد از45روزتا2سال واکسن خورده انگل زدایی شده باگواهی اصالت کتبی مادام العمر جهت با
کرج
has5
توضیحاتسیبرین و مالاموت
کرج
توضیحاتفروش سگ چاوچاو
کرج
000015511298
توضیحاتفروش فوق العاده توله ژرمن شولاین کیفیت حرفه ای
تهران
5
توضیحاتپرورش انواع ژرمن شپهرد شولاین
پردیس
a6625ef0bc5c5702302b0f5c3eb60c06
توضیحاتفروش ماده ژرمن بلک باکیفیت با خط خونی بالا واکسن خورده شناسنامه دار با گواهی اصالت کتبی مادوم العمر جهت بازدیدواطلا
تهران
DPMC0820
توضیحاتفروش توله ژرمن باکیفیت پروش ژرمن درکرج واکسن خورده نروماده موجودمی باشد شناسنامه دار انگل تراپی شده با گواهی اصالت
کرج
EASB6669
توضیحاتفروش چاوچاو ماده باکیفیت واردراتی شناسنامه دار باگواهی اصالت کتبی بامدارک کامل جهت بازدیدواطلاعات بیشتر تماس بگیرید
کرج
HUQO7430
توضیحاتفروش ویژه 2 قلاده توله گریت دین 50 روز رنگ ابلق فوق العاده درشت هیکل و زیبا از مولدین حرفه ای واکسن خورده انگل زد
کرج
قف
توضیحاتفروش ژرمن شپردباکیفیت پرورش ژرمن درکرج واکسن خورده انگل تراپی شده شناسنامه دار باگواهی اصالت کتبی جهت بازدیدواطلا
تهران