چهارشنبه 24 مهر 1398

آبکاری

aluminum-anodizing-of-automotive-engine-gears-full
توضیحاتخدمات آنودایزینگ سخت آلومینیوم خدمات آندایزینگ رنگی مات و براق آلوداین و پولیشینگ آلومینیوم هارد آنودایز قطعات حجیم
رباط کریم
 
inde
توضیحاتخدمات آنودایزینگ معمولی و رنگی بصورت مات و براق در رنکهای مختلف خدمات آنودایزینگ سخت آلیاژهای آلومینیوم - آلوداین رنگی
رباط کریم
 
8914_14446457076jppj_thb
توضیحاتآبکاری آبگینه سپاهان
اصفهان
توضیحاتفانتاکروم.آبکاری آرین کروم
گلستان
2500000 تومان
L6345268042551
توضیحاتخاک شویی و ذوب و قالکاری طلا و نقره
تبریز
download
توضیحاتآبکاری خدابخشی
تهران
14446457076jpPJ
توضیحاتآبکاری آبگینه سپاهان
اصفهان
abkari
توضیحاتآنودایزینگ آندایزینگ آنادایزینگ آلومینیوم
تهران