سه شنبه 4 آذر 1399

آهنگری و جوشکاری

25f121de-a62a-434c-9129-63bf8b4b7fb9
توضیحاتاجرای تخصصی پروژه های جوشکاری سر به سر میلگرد به روش فورجینگ در سراسر کشور
تهران
bb351411-d214-4194-851f-382a8d1f56d5
توضیحاتشرکت مهندسی سازه آزمون فولاد بنیانگذار جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد در ایران
تهران
IMG_20171224_200912_822
توضیحاتاجرای نماهای ورقی فلاشینگ.فلاشینگ ساختمان.فلاشینگ کار09126815724
تهران
 
shirazsazeh
توضیحاتخدمات جوشکاری، برشکاری و آهنگری سیار در شیراز
شیراز
جوشکاری ساختمان
توضیحاتجوشکاری ساختمان
کرمانشاه