چهارشنبه 24 مهر 1398

آموزش

index
توضیحاتآموزشگاه صنایع غذایی نمونه تبریز
آذربایجان شرقی
 
توضیحات"جلسه منتورینگ استارتاپ ها در جزیره کارآفرینی روی کشتی"
آمل
photo_2019-09-28_13-40-45
توضیحاتمرکز مطالعات وآموزشهای مقدماتی وتکمیلی"
تهران
download (2)
توضیحاتمجتمع فنی فروغ دانش
تهران